بیش از یک ماه است که همراه با شرکت مشاوره مدیریت نیکان در حال همکاری جهت تدوین سند چشم انداز استراتژیک برای استان گلستان هستیم.


عموماَ هر روز با یک یا دو سازمان و اداره کل در استان جلسه داریم که طی آن اقدام به پر کردن پرسشنامه ها می کنیم تا مبتنی بر آنها بتوانیم نقاط قوت و ضعف سازمان ها و در نهایت استان را استخراج کنیم تا در کنار عوامل فرصت و تهدید اقدام به تدوین استراتژی ها نماییم.
این روزها با نکات بسیاری از زیر و بم استان آشنا شدیم. به عینه شاهد پتانسیل های بسیار استان در عرصه های مختلف هستیم.


امیدوارم در نهایت این زحمات شبانه روزی به مدیریت آقای دکتر دنکوب و تیم بسیار خوب و سطح بالای ایشان منجر به تدوین برنامه هایی راهبردی برای استان گلستان شود.

همچنین باید از مدیریت جدید استانداری گلستان به جهت اعتماد به بخش خصوصی توانمند، که زمینه این اقدام را فراهم کرده است تشکر نماییم.

چشم انداز استراتژیک برای استان گلستان

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

دیدگاه خود را درج نمایید.

Attachments

0

دیدگاه ها

  • دیدگاهی یافت نشد.