بازاریابی یا ویزیتوری؟
از اشتباهات رایج می توان به هم معنی دانستن کلمه بازاریابی با ویزیتوری اشاره کرد. و این عدم درک درست از معنای بازاریابی اغلب به ضرر صاحبان کسب و کار منجر می شود.بازاریابی برگردان کلمه MARKETING است و VISITOR که به اشتباه در زبان ما با معنی بازاریابی استفاده می شود به معنای بازدید کننده است. اغلب ویزیتور ها در سیستم سنتی بازاریابی در ایران با مراجعه مستقیم به فروشگاه ها اقدام به معرفی کالا و یا خدمات کرده و به نوعی فروش مستقیم را انجام می دهند. اما باز...
گردشگری کم شتاب Slow Tourism
گردشگری آهسته یا SLOW TOURISM چیست؟ در جهانی زندگی می کنیم که همه چیز به سرعت اتفاق می افتد و هر روز به سرعت آن افزوده می شود. طبیعتا این حجم از سرعت و تغییرات همراه با پیامدها و چالش های جدیدی است که بعضا حتی متناقض باهم به نظر می آید.شهری از زندگی شهری خسته می شود و روستایی از زندگی روستایی, شهری به سمت روستا می رود و روستایی به سمت شهر.دیر زمانی است که گردشگری و بازدید از محلی به جز محل زندگی خود در جهان پا گرفته است و با سرعت هر چه تمام در حال رشد و...