در استان گلستان این فرصت را داریم تا تلاقی اقلیم های مختلف را از نزدیک ببینیم. جایی که رنگ های مختلف در هم آمیخته می شوند.

سید مجید حسینی - راهنما و هماهنگ کننده سفر به گلستان

پاییز استان گلستان

دیدگاه خود را درج نمایید.

Attachments

0

دیدگاه ها

  • دیدگاهی یافت نشد.